இந்தியா வளர்ச்சியடைந்தால் உலகம் வளர்ச்சி பெறும்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு அமெரிக்கா: இந்தியா வளர்ச்சி அடையும்போது உலகமும் வளர்ச்சி அடையும். இந்தியா சீர்திருத்தங்களை அடையும் போது ஒட்டுமொத்த உலகமும் மாற்றங்களை…