கனவுக் கோட்டை தாஜ்மஹால்

உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாக இந்தியாவின் ஆக்ரா நதிக்கரையில் அமைந்துள்ளது தாஜ்மஹால். இதை எல்லோரும் காதல் கோட்டை என வர்ணிப்பது உண்டு. ஷாஜகான் மிகவும் நேசித்த…