புல்வாமா சம்பவம்: முன்னாள் ஆளுநரின் பேச்சால் அரசியல் அதிர்வு

ஜம்மு காஷ்மீரின் அப்போதைய கவர்னரின் தற்போதைய பேட்டி பல்வேறு கேள்விகளையும், சந்தேகங்களையும் அரசியல்கட்சிகளிடையே எழுப்பியுள்ளது.